روز مهندسی

 

 

پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد.

شرکت ایزی این روز را به جامعه مهندسان ایران، به خصوص مهندسان فعال در صنعت IT و شبکه تبریک می گوید.