Band Steering چیست؟

یکی از قابلیتهای اکسس پوینت ها قابلیت تقسیم کاربران بر روی فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز به صورت اتوماتیک می باشد. با انجام این کار فشار وارده بر روی باند 2.4 گیگاهرتز کاهش یافته و عملکرد اکسس پوینت برای سرویس دهی بهبود پیدا می کند . به این قابلیت Band Steering میگویند. البته این قابلیت در برخی از برندهای مطرح دنیا به عنوان یک قابلیت ویژه نام برده شده است. موارد مطرح شده فقط زمانی قابل اجرا می باشند که دستگاه سمت کاربر قابلیت کار در دو باند 5 و 2.4 گیگاهرتز را داشته باشد.