چطور شبکه مهمان وایفای راه‌اندازی کنیم؟

2017, 13, دسامبر
چطور شبکه مهمان وایفای راه‌اندازی کنیم؟ برگزاری مهمانی همان‌قدر که جالب و مفرح است می‌تواند سرشار از استرس باشد. از انتخاب غذا گرفته تا مطمئن شدن از اینکه همه‌چیز سرجای خود قرار گرفته است. آخرین چیزی که دوست ندارید در این میان اتفاق بیافتد تمام شدن پهنای...

شهرهای هوشمند آینده

2017, 13, دسامبر
با رشد و گسترش فناوری در زندگی انسان‌ها، افراد تمایل بیشتری به مهاجرت به شهرها خواهند داشت. تا سال 2050، 3/2 جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این بدان معناست که با وسعت شهرها ساختار، فنّاوری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، اقتصاد، امنیت و … دچار تحول خواه...