SIP TRUNK راهکاری اساسی برای سازمان ها

SIP Trunking تبدیل به یکی از عبارت های بسیار پرکاربرد در تجارت نوین IT شده است و استفاده از آن در بسیاری از سازمان ها به عنوان یک راهکار ارزشمند و باصرفه دیده می شود.
در این اینفوگرافی به بررسی این پروتکل پرداخته ایم.