SIP TRUNK راهکاری اساسی برای سازمان ها

2018, 3, نوامبر
SIP Trunking تبدیل به یکی از عبارت های بسیار پرکاربرد در تجارت نوین IT شده است و استفاده از آن در بسیاری از سازمان ها به عنوان یک راهکار ارزشمند و باصرفه دیده می شود. در این اینفوگرافی به بررسی این پروتکل پرداخته ایم. ...