شیار کارت حافظه
آنتن
نوع بی سیم
قابلیت پشتیبانی از SMS
شبکه‌های قابل پشتیبانی
شیار کارت حافظه
آنتن
نوع بی سیم
قابلیت پشتیبانی از SMS
شبکه‌های قابل پشتیبانی

روتر 3G/4G LTE