ماژول جهت اتصال خطوط E1

DVX-8030

select online store

ارائه 8 پورت RJ45 با قابلیت اتصال 4 خط E1

بیشتر بستن