درگاه USB Xstack

DVX-8050

select online store

  • USB Channel Bank طراحی شده برای سرور DVX-9000
  • افزایش کاربری Asterisk-Based IPPBX
  • 32 پورت آنالوگ FXS به صورت built-in
  • قابلیت استفاده از 4 ماژول خارجی ( DVX-8020, DVX-8030 )
  • پشتیبانی حداکثر از 16 پورت E1/T1 و 480 کانال تماس دارای برطرف کننده اکو و ارتقاء دهنده کیفیت صدا
بیشتر بستن