برنامه ای جهت به اشتراک گذاری و آپلود/ دانلود فایل ها ، عکس ها و موزیک ها و . . . بر روی ابر اختصاصی mydlink خود. تنها کافیست حافظه فلش USB خود را به روتر بی سیم دی-لینک دارای قابلیت mydlink shareport متصل کرده و به اطلاعات خود در هر زمان و از هر مکان دسترسی داشته باشید.
علاوه بر این می توانید فایل های خود را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک گزارید.
محصولات سازگار:
DIR-505 H/W ver. A1, F/W ver. 1.08 or later
DIR-505L H/W ver. A1, F/W ver. 1.03 or later
DIR-508L H/W ver. A1, F/W ver. 1.03 or later
DIR-510L H/W ver. A1, F/W ver. 1.01 or later
DIR-626L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-636L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-816L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-817LW H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-818LW H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-820L H/W ver. A1, F/W ver. 1.03 or later
DIR-825 H/W ver. C1, F/W ver. 3.01 or later
DIR-826L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-835 H/W ver. A1, F/W ver. 1.04 or later
DIR-836L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-845L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-850L H/W ver. A1, F/W ver. 1.10 or later
DIR-857 H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
DIR-860L H/W ver. A1, F/W ver. 1.04 or later
DIR-868L H/W ver. A1, F/W ver. 1.07 or later
DIR-880L H/W ver. A1, F/W ver. 1.00 or later
بیشتر بستن