120SE یک تلفن تحت شبکه کارآمد برای پروژه های VOIP

2019, 14, آگوست
VOIP تکنولوژی فراگیر این روزهای IT مزایای سرویس تلفن تحت شبکه (VOIP) سبب شده تا استفاده از این تکنولوژی در سراسر جهان رو به افزایش باشد و به سرعت فراگیر شود، درکشور ما نیز دیگر کمتر سازمانی است که از این فناوری برای سهولت درارتباطات خود بهره نگرفته باشد....

اطلاعاتی از تجهیزات VoIP و تلفن‌های تحت شبکه

2017, 23, جولای
اطلاعاتی از تجهیزات VoIP و تلفن‌های تحت شبکه VoIP تماس در بستر شبکه و اینترنت می‌باشد. تکنولوژی که انتقال لحظه‌ای داده‌های صوتی را به‌صورت دیجیتال بر عهده دارد. سیستم‌هایی که جایگزین تکنولوژی‌های پرهزینه، ناامن و در بستر تلفن‌های سنتی شده و موجب صرفه‌جوی...